Aanleverspecificaties

Printmateriaal

Printmateriaal kan via de mail worden aangeleverd. Mailt u naar : traffic@onebusiness.nl. Voor de verschijningsdata, advertentieformaten en overige technische gegevens, verwijzen wij u naar onze tariefkaarten. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze Traffic Afdeling: T. +31 (0)20 224 8138

Wijze van aanleveren digitaal advertentiemateriaal:

Digitaal advertentiemateriaal dient te wordenaangeleverd volgens Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland). Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussenadverteerder en ONE Business. De juiste specificaties voor aanlevering van Certified PDF kunt u terug vinden op www.certifiedpdf.net.

Termijn van inzenden advertentiemateriaal:

Print advertentiemateriaal voor Elsevier en Beleggers Belangen dient 8 werkdagen vóór verschijningsdatum te worden ingezonden. Advertentiemateriaal voor Elsevier Juist: 16 werkdagen vóór verschijningsdatum.


Online materiaal

Advertentiemateriaal voor online campagnes kunt u per mail versturen naar: devlin.van.vorselen@onebusiness.nl.
Voor vragen is hij telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 105 60 966. Materiaal dient 3 werkdagen vóór aanvang van de campagne te worden aangeleverd.