Online campagnes

Advertentiemateriaal voor online campagnes kun je per mail versturen naar devlin.van.vorselen@onebusiness.nl.
Voor vragen is hij telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 105 60 966. Materiaal dient 3 werkdagen vóór aanvang van de campagne te worden aangeleverd.

Hierbij een document met meer informatie over de technische specificaties:
ONE Business Online Aanleverspecificaties

Print campagnes

Verschijningsdata, advertentieformaten en overige technische gegevens vind je op onze tariefkaarten. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij onze afdeling Traffic: T. +31 (0)20 224 8136

Termijn en aanleveren

Printmateriaal kun je mailen naar traffic@onebusiness.nl. Print advertentiemateriaal voor Elsevier Weekblad en Beleggers Belangen dient u 8 werkdagen vóór verschijningsdatum in te zenden. Voor Juist geldt een inzendingstermijn van 16 werkdagen vóór verschijningsdatum.

Lead campagnes

Materiaal voor Lead Solutions kun je versturen naar edwin.moses@onebusiness.nl. De specificaties zijn hieronder te downloaden. Materiaal dient ten minste 5 werkdagen voor de start van de campagne in ons bezit te zijn.

Lead Advertorial
Click Advertorial