Online campagnes

Advertentiemateriaal voor online campagnes kunt u per mail versturen naar arian.azad@onebusiness.nl. Materiaal dient 3 werkdagen vóór aanvang van de campagne te worden aangeleverd.

Hierbij een document met meer informatie over de technische specificaties:
Aanleverspecificaties Online ONE Business 2019

Print campagnes

Verschijningsdata, advertentieformaten en overige technische gegevens zijn terug te vinden op onze tariefkaarten. Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze afdeling Traffic: T. +31 (0)20 210 5450

Termijn en aanleveren printmateriaal

Printmateriaal kunt u mailen naar traffic@onebusiness.nl. Print advertentiemateriaal voor Elsevier Weekblad en Beleggers Belangen dient u 8 werkdagen vóór verschijningsdatum in te zenden.

Lead campagnes

Materiaal voor Lead Solutions kunt u versturen naar nena.snoeren@onebusiness.nl. De specificaties zijn hieronder te downloaden. Materiaal dient ten minste 5 werkdagen voor de start van de campagne in ons bezit te zijn.
Lead Advertorial
Click Advertorial