Online campagnes

Digitaal advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd volgens Certified PDF (conform specificaties Tijdschriften Nederland). Certified PDF is nodig voor een betrouwbare en controleerbare uitwisseling van bestanden tussen adverteerder en ONE Business. De juiste specificaties voor aanlevering van Certified PDF kunt u terugvinden op www.certifiedpdf.net

Termijn en aanleveren

Advertentiemateriaal voor online campagnes kun je per mail versturen naar devlin.van.vorselen@onebusiness.nl.
Voor vragen is hij telefonisch bereikbaar op +31 (0)6 105 60 966. Materiaal dient 3 werkdagen vóór aanvang van de campagne te worden aangeleverd.

Print campagnes

Verschijningsdata, advertentieformaten en overige technische gegevens vind je op onze tariefkaarten. Voor vragen of opmerkingen kun je terecht bij onze afdeling Traffic: T. +31 (0)20 224 8138

Termijn en aanleveren

Printmateriaal kun je mailen naar traffic@onebusiness.nl. Print advertentiemateriaal voor Elsevier Weekblad en Beleggers Belangen dient u 8 werkdagen vóór verschijningsdatum in te zenden. Voor Juist geldt een inzendingstermijn van 16 werkdagen vóór verschijningsdatum.

Lead campagnes

Materiaal voor Lead Solutions kun je versturen naar edwin.moses@onebusiness.nl. De specificaties zijn hieronder te downloaden. Materiaal dient ten minste 5 werkdagen voor de start van de campagne in ons bezit te zijn.

Lead Advertorial
Click Advertorial