Elsevier Weekblad lezersprofiel

Elsevier Weekblad is een opinieblad dat orde wil scheppen in de informatiechaos. En dat vooral met betrekking tot de interessevelden economie, politiek, financiën, wetenschap en cultuur. Daarbinnen wordt geselecteerd op relevantie voor de lezers. Elsevier Weekblad levert een bijdrage aan opinievorming en discussie over actuele onderwerpen.

Bereik onder consumenten

Elsevier Weekblad wordt gelezen door een brede bevolkingsgroep. Mannen en vrouwen die we in alle leeftijdscategorieën terugvinden. De lezers zijn hoog opgeleid, welstandig en behoren tot het actieve deel van de bevolking: ze werken of studeren. Kortom: met Elsevier Weekblad bereikt u een koopkrachtige doelgroep!

Op basis van de uitkomsten in NOM Print Monitor 2018-IV zien we dat Elsevier Weekblad wekelijks 376.400 mannen en vrouwen bereikt. Een welstandige groep lezers met een goed inkomen, hoog opleidingsniveau en een hoge functie binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn.

Bereik onder beslissers

Het Decision Makers Survey 2017 laat ons zien dat Elsevier Weekblad 37.100 decision makers bereikt en Elsevierweekblad.nl 43.500 beslissers in de top van zakelijk Nederland en semi-overheid. Met de combinatie weekblad en website bereikt u maar liefst 67.700 decision makers.

Oplage

Elsevier Weekblad wordt wekelijks verspreid in een oplage van ± 68.340 exemplaren.
(bron: HOI 2017 Q4 t/m 2018 Q3)

Voor meer informatie over adverteren, kijk hier.

Voor een overzicht van de geplande edities, kijk hier.