De Beste ziekenhuizen van 2017 volgens Elsevier Weekblad zijn:

Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder

Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem

Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk


Welke ziekenhuizen houden het meest rekening met de patiënt? Waar is de zorg veilig en up-to-date? Patiëntgerichtheid en de kwaliteit van de medische zorg vormen de kern van het jaarlijkse onderzoek Beste Ziekenhuizen van Elsevier Weekblad.

Drie ziekenhuizen halen de hoogste score in een beoordeling op 777 punten: de Noordwest Ziekenhuisgroep in Den Helder, de Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Nog eens acht ziekenhuizen onderscheiden zich met de hoogste eindscore, maar net niet de hoogste score op onderdelen.

Beste Ziekenhuizen is geen ranglijst, maar deelt ziekenhuizen in vier groepen in: veel lager, lager, hoger en veel hoger dan het landelijke gemiddelde. Onder het motto ‘doe wat je doet goed’ zijn deze beoordeeld op het functioneren als geheel, en of alles in het werk is gesteld om de patiënt optimaal veilige zorg te bieden. Helaas moet Elsevier Weekblad opnieuw constateren dat minimale informatie beschikbaar is over de resultaten of ‘uitkomsten’ van medische behandelingen en ingrepen – het werk van de dokters zelf.

Gegevens komen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Zorginstituut Nederland, en zijn wettelijk verplicht aangeleverd door de ziekenhuizen. Het zijn de kwaliteitsmaten die ziekenhuizen en artsen zelf afspraken met inspectie, verzekeraars, patiëntenorganisaties en Consumentenbond.

Alle uitkomsten van het onderzoek Beste Ziekenhuizen 2017 verschijnen deze week in Elsevier Weekblad en op www.elsevierweekblad.nl. Daar staat ook een uitgebreide toelichting op de methodiek.


NOG STEEDS HALEN ZIEKENHUIZEN VOLUMENORMEN OPERATIES NIET

Bij elkaar 26 ziekenhuizen haalden in 2016 voor zeven typen operaties niet het minimale aantal verrichtingen dat de wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten eisen. Vooral voor de verwijdering van de blaas, de maag en voor aan een hersentumor gerelateerde operaties haalden tal van ziekenhuizen de ‘volumenorm’ niet.

Routine maakt betere dokters. Daarom gelden sinds 2010 volumenormen, dit jaar voor 74 operaties. Voor de meeste operaties gaat het om een gemiddelde per jaar, gerekend over drie jaar. Elsevier Weekblad en bureau SiRM konden slechts voor 21 typen operaties daadwerkelijk vaststellen of de norm ook is gehaald. Het weekblad constateert: ‘(…) voor de rest is dat duister.’

Het onderzoek Beste Ziekenhuizen is een product van Elsevier Weekblad met ondersteuning van bureau SiRM te Utrecht, gespecialiseerd in gezondheidszorg en gereguleerde marktwerking.